Новый контракт

Привет,
вчера мне прислали новый контракт. Так вот в контракте, сказано, что в мою зарплату включены 150 часов переработок, что, кстати соответствует закону…
“+++++++++++++++++++++ ZAKONIK ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

§ 93

(1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.

(2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

(3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.

(4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

(5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++”
Причем даже это не по договоренности со мной, а подается, как данность. Так как мне нужен этот опыт, то я, конечно, подписала договор. Единственное, что я сказала, что мне нужно забирать ребенка из сада, после этого я могу дорабатывать из дома.
Вот жду, что мой lead на это скажет, хотя я всем об этом уже говорила. Причем мне все говорили, что да work must be done, but also work /life balance.

Еще напишу…

Marie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *