Ответ от Úřadu práce: может ли студент работать..

В продолжение к предыдущему посту. Надеюсь, что эта информация немного прояснит ситуацию.

Ответ от Уржада праце:

Dobrý den,

Vztahuje se ale na vás výjimka v ust. § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti z důvodu, že jste studentem státní vysoké školy v ČR a nepotřebujete tudíž pro výkon práce na našem území povolení k zaměstnání ani zelenou nebo modrou kartu. Podmínkou ale je, že se ve vašem případě jedná o denní studium na vysoké škole, nikoliv dálkové (distanční).

Stejnou výhodu budete mít i jako absolvent vysoké školy, budete moct pracovat bez povolení k zaměstnání.

Jaké doklady musíte předložit na ministerstvu vnitra kvůli vašemu pobytu nebo změně účelu pobytu, to si musíte zjistit na ministerstvu vnitra, úřady práce se pobyty cizinců nezabývají.

Jana Gavendová

Úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu

vedoucí referátu zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

oddělení zaměstnanosti

jana.gavendova@aa.mpsv.cz

tel. 950178376

А это ответ от полиции:

předpokládám, že v současné době máte dlouhodobý pobyt za účel studia, jehož platnost Vám vyprší 31. 8. 2013. Současně předpokládám, že studujete českou vysokou školu, kterou řádně ukončíte a stanete se tak českým vysokoškolským absolventem.
Jako osoba, která získala v ČR vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách (zde záleží na tom, jakou konkrétní školu studujete – ČVUT je v pořádku) nebudete potřebovat pracovní povolení. Po té, co ukončíte studia a najdete si práci, požádáte na Ministerstvu vnitra o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem práce. Prokážete se vysokoškolským diplomem a pracovní smlouvou. Váš pobyt v ČR tak bude dále pokračovat.

Budete-li potřebovat, můžete mě opět kontaktovat, nebo si můžeme domluvit osobní schůzku a vše probrat osobně.

S pozdravem za SIMI
Vendula Manišovská

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *