Может ли студент работать, учась в университете

Прилагаю выписку из закона для иностранцев.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

část čtvrtá: Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Hlava II: Povolení k zaměstnání cizince

§ 98 Povolení k zaměstnání se nevyžaduje k zaměstnání nebo zelená karta cizince

j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),

….

o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebovysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách9),

část první: Úvodní ustanovení

Hlava II: Základní ustanovení

§ 5 Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

….

d) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole9), a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku,
….

______________

9)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Вы имеете право на работу по специальности на территории ЧР, если у вас уже есть диплом, полученный на территории ЧР или вы являетесь студентом дневного обучения.

Marie

 

Tagged: , , , , , ,

Comments: 6

 1. Mikhail May 4, 2013 at 5:58 pm Reply

  Даже без ограничений по количеству часов в неделю? 🙂

 2. Marie May 4, 2013 at 6:04 pm Reply

  Да, без.

 3. Евгений May 21, 2013 at 12:56 am Reply

  А как и кем в данном случае определяется что значит “работа по специальности”?
  Tech Support или SW Tester это работа по специальности для студента первого курса Computer Science?

  • Marie May 23, 2013 at 6:37 pm Reply

   Видите, как оказалось, работать имеет право любой студент, учащийся в государственном ВУЗе на дневном отделении.

 4. Nataly May 21, 2013 at 1:11 pm Reply

  Я правильно поняла, что работать могут не только студенты дневного обучения ВУЗов, но и студенты языковых курсов при госуниверситетах? И при этом Povolení k zaměstnání не требуется? “Канцелярский” язык пока понимаю куда хуже, чем бытовой 🙂

  • Marie May 23, 2013 at 6:37 pm Reply

   Да, именно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *